Analiza technologiczna przedwdrożeniowa systemów robotycznych pozwala organizacji na głęboką identyfikację wyzwań oraz potencjału technologicznego w zakresie robotyzacji. Głęboka introspekcja każdego segmentu inicjatywy gwarantuje, że decyzje są podjęte na bazie rzetelnej wiedzy, przekładając się na oczekiwane korzyści i minimalizując ryzyko błędów w inwestycji.

Schemat realizacji usługi:

  1. Audyt stanu początkowego – badanie aktualnie stosowanych procesów produkcyjnych, maszyn robotycznych oraz stosowanych narzędzi i technologii.
  2. Określenie specyfikacji funkcjonalnych i technicznych dla przyszłego systemu robotycznego.
  3. Analiza i selekcja dostępnych na rynku rozwiązań robotycznych, uwzględniając kryteria funkcjonalności, efektywności operacyjnej, adaptowalności i koszty związane z różnymi systemami.
  4. Ewaluacja możliwości integracji nowych rozwiązań robotycznych z istniejącą infrastrukturą produkcyjną oraz ocena zgodności z obecnymi systemami kontroli i monitorowania.
  5. Definiowanie wymagań bezpieczeństwa dla urządzeń robotycznych oraz weryfikacja zgodności z obowiązującymi normami i certyfikacjami w branży robotyki.
  6. Detaliczna analiza kosztowa zakupu, implementacji, konfiguracji oraz utrzymania proponowanych systemów robotycznych, z uwzględnieniem prognozowanego ROI i korzyści operacyjnych.
  7. Ocena wymogów dotyczących wsparcia technicznego oraz szkolenia personelu w zakresie operowania nowymi rozwiązaniami robotycznymi.
  8. Nadzór nad przeprowadzeniem testów pilotażowych dla wybranych systemów robotycznych w warunkach rzeczywistych (testy u partnerów technologicznych) lub analiza feedbacku istniejących użytkowników.
  9. Opracowanie technicznej specyfikacji zapytania ofertowego oraz wzorcowej umowy dotyczącej implementacji systemów robotycznych.

 

 

WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj