Audyt polega na dokładnym zbadaniu i analizie działalności przedsiębiorstwa w odniesieniu do obowiązujących przepisów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ). Gospodarka o obiegu zamkniętym to model, w którym produkty, materiały i zasoby są wielokrotnie używane i odzyskiwane, minimalizując tym samym generowanie odpadów.


Zakres usługi:

  1. Ocena stanu obecnego - pozyskanie dostępu do wszelkiej dokumentacji firmy dotyczącej procesów produkcyjnych, gospodarki odpadami, zakupów materiałów, strategii biznesowej itp. W ramach oceny stanu obecnego przeprowadzane są wywiady z kluczowymi osobami w organizacji, takimi jak kierownictwo produkcji, zakupy, logistyka, czy dział badań i rozwoju.

  2. Analiza obowiązującego prawa - polega na badaniu aktualnych przepisów prawnych dotyczących, a następnie określenie, w jakim stopniu obecne działania firmy są zgodne z obowiązującymi przepisami GOZ. Analiza dotyczy również porównania z rozwiązaniami stosowanymi przez inne firmy działającymi w danej branży

  3. Opracowanie raportu z rekomendacjami - raport prezentuje wyniki analizy, wskazujące obszary zgodne z prawem oraz te wymagające poprawy. Rekomendacje odnoszą się do planu koniecznych działań do wdrożenia zaleceń

WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj