Podstawą do audytowania jest ustalenia podstawowych definicji. Wskazać należy, iż:

 • Przemysł 4.0 - przemysł oparty na nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemach w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych, wykorzystujących rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych.

 • Automatyzacja to rodzaj innowacji procesowej, w ramach której, w określonych działaniach składających się na ten proces, praca ludzka zastępowana jest technologią. Robotyzacja oznacza rodzaj automatyzacji, w którym zastosowanym typem technologii są roboty wraz z technologiami komplementarnymi mającymi wpływ za ich pracę. W przypadku wyrażeń rozróżniających automatyzację od robotyzacji (np. „automatyzacja lub robotyzacja”), automatyzację należy rozumieć zgodnie z powyższą definicją, jednak przyjmując, że technologia, o której mowa w definicji nie jest związana z użyciem robotów.

 • Robot przemysłowy to automatycznie sterowany manipulator, stacjonarny lub mobilny, który
  jest programowalny w trzech lub więcej osiach, przeznaczony do automatyzacji procesów
  przemysłowych (proces technologiczny).

W Polsce odnotowywano znaczący wzrost w zakresie nakładów inwestycyjnych na robotyzację i automatyzację. Trend ten był widoczny szczególnie w sektorach produkcyjnych, w których firmy dążyły do zwiększenia efektywności i konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Kilka kluczowych obserwacji dotyczących dynamiki nakładów inwestycyjnych w Polsce w zakresie robotyzacji i automatyzacji:

 1. Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki, Polska zauważalnie zwiększyła liczbę instalacji robotów przemysłowych w ciągu ostatnich lat.

 2. Polski rząd wprowadził różne programy wsparcia dla przedsiębiorstw inwestujących w nowoczesne technologie, w tym robotyzację i automatyzację. To wsparcie przyczyniło się do zwiększenia inwestycji w te obszary.

 3. W Polsce przemysł motoryzacyjny był jednym z głównych sektorów inwestujących w robotyzację, zwłaszcza w zakresie montażu i produkcji.

 4. W obliczu rosnących kosztów pracy i presji konkurencyjnej z innych rynków, polskie firmy rozumiały konieczność inwestycji w automatyzację, aby pozostać konkurencyjnymi.

 5. Wzrost inwestycji w robotyzację wiązał się również z rosnącym zapotrzebowaniem na wykształconą kadrę. Politechniki i uczelnie wyższe w Polsce zaczęły wprowadzać więcej programów skupionych na robotyce i automatyzacji, co dodatkowo wspierało ten trend.

 6. W wielu branżach w Polsce obserwowano niedobór kwalifikowanej siły roboczej, co dodatkowo przyspieszało decyzje o inwestycjach w automatyzację.

 7. Wzrost kosztów pracy spowodował wzrost zainteresowania i popytu na rozwiązania w zakresie automatyzacji i robotyzacji

WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj