Jest to wyczerpująca personalizowana analiza połączona z identyfikacją procesów produkcyjnych, usługowych lub biznesowych, które funkcjonują w przedsiębiorstwie i mogą podlegać automatyzacji lub robotyzacji, ukierunkowana na implementację robotów i systemów automatyzacji w celu optymalizacji procedury wytwórstwa i uruchomienia procesu oszczędzania poprzez takie działania jak:

  1. OPTYMALIZACJA PROCESÓW: Precyzyjna analiza pozwala skierować środki technologiczne tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, maksymalizując efektywność operacyjną.
  2. WZMOCNIENIE WYDAJNOŚCI: Poprzez odpowiednie zastosowanie technologii i niezbędnego oprogramowania do automatyzacji/robotyzacji osiągane są znaczące korzyści operacyjne.
  3. REDUKCJA KOSZTÓW DZIĘKI ROBOTYZACJI: Poprawnie dostosowana robotyzacja minimalizuje koszty operacyjne.
  4. POPRAWA JAKOŚCI: Automatyzacja zadań rutynowych prowadzi do redukcji błędów i poprawy standardów wykonywanej pracy.

 

MAPA DROGOWA TRANSORMACJI W KIERUNKU PRZEMYSŁU 4.0.

Jest to strategia bazująca na wynikach audytu technologicznego, kierująca przedsiębiorstwo w stronę adaptacji rozwiązań charakterystycznych dla Przemysłu 4.0. Mapa drogowa precyzyjnie określa kierunek i sposób wdrożenia procesów automatyzacji i robotyzacji, wyróżniając rekomendowane działania, które skupiają się na takich elementach jak:

  • STRATEGIA WIZJI: Wskazuje, jak technologie przemysłu 4.0 mogą zoptymalizować i zrobotyzować operacje przedsiębiorstwa, promując jego długoterminowy rozwój.
  • OPTIMALIZACJA ZASOBÓW: Przedsiębiorstwa nie powinny obawiać się, że koszty stworzenia takiej mapy drogowej są jedynie inwestycją w ubieganiu się o dofinansowanie z PARP. Jest to przede wszystkim inwestycja w przyszłość firmy.
  • KLUCZOWE WSKAZÓWKI: Dokument stanowi konkretne wskazówki, jak i dlaczego określone działania z zakresu cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji przyniosą korzyści ekonomiczne.
  • HARMONOGRAM WDROŻEŃ: Zawiera szczegółowe plany dotyczące implementacji procesów uznanych za najbardziej rentowne i zgodne z wytycznymi transformacji cyfrowej.
  • ANALIZA I WNIOSKI: Każda dobrze przygotowana mapa drogowa powinna zawierać dogłębną analizę mikro i makrootoczenia przedsiębiorstwa, a także wnioski dotyczące aktualnego i przyszłego stanu działalności, aby dostosować się do wymagań instytucji udzielających dofinansowania.


Podsumowując, mapa drogowa to nie tylko dokument wymagany do uzyskania dofinansowania, ale przede wszystkim kompas, który kieruje firmę w stronę przyszłości technologicznej zgodnej z koncepcją Przemysłu 4.0.

WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj