Dla firm z województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego możliwe jest zdobycie dofinansowania na:

  1. Audyt GOZ i opracowania modelu GOZ-transformacji – maksymalna kwota dofinansowania 59,5 tys. PLN, poziom dofinansowania 85% (pomoc de miminis)
  2. Wdrożenie modelu GOZ-transformacji – zakup sprzętu oraz oprogramowania – kwota do 3,5 mln PLN dotacji, dofinansowanie 60 lub 70%


Ww. wydatki sfinansować można w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia 2021-2027. Dotacje są przyznawane w ramach działania „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” - wnioski są składane raz do roku, a ich rozpatrywaniem zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Opierając się na przeprowadzonym audycie GOZ, w którym przeanalizowano funkcjonujące w firmie procesy – zarówno produkcyjne, usługowe, jak i biznesowe – w zakresie wdrożenia rozwiązań w obszarze GOZ. Audyt stanowi kluczowy załącznik do wniosku o dofinansowanie.


Dotacja w ramach działania 1.3 „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” składa się z 2 etapów. Na każdy etap składa się odrębny wniosek o dofinansowanie. Wniosek na dofinansowanie dla etapu II składa się po zaakceptowaniu opracowanego (w ramach etapu I) modelu biznesowego GOZtransformacji – wniosek ten obejmować ma kierunki i wydatki rekomendowane w opracowanym modelu.

ETAP I - opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Dofinansowany będzie sam audyt, którego zadaniem jest analiza i doradztwo w obszarze transformacji danej firmy w obszarze GOZ, zwłaszcza w kontekście współpracy z innymi podmiotami rynkowymi.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 150 tys. PLN, poziom dofinansowania wynosi 85% (pomoc de minimis)

ETAP II - wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Jest to wniosek inwestycyjny, gdzie sfinansowane mogą zostać wydatki wskazane w modelu GOZ - transformacji. W oparciu o model GOZ-transformacji opracowuje się wniosek o dofinansowanie, który podlega odrębnej ocenie. Wniosek jest oceniany na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – każda firma, która uzyskała dofinansowanie na model GOZ-transformacji i model ten został zaakceptowany przez PARP ma „zabukowane” dofinansowanie na wdrożenie modelu.

WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj