Dla firm z województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego możliwe jest zdobycie dofinansowania na:

  1. Audyt technologiczny i opracowanie mapy drogowej dla przemysłu 4.0 – maksymalna kwota dofinansowania 59,5 tys. PLN, poziom dofinansowania 85% (pomoc de miminis)
  2. Wdrożenie mapy drogowej – zakup zautomatyzowanego sprzętu, robotów przemysłowych lub usługowych oraz oprogramowania – kwota do 3 mln PLN dotacji, dofinansowanie 60 lub 70%


Ww. wydatki sfinansować można w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia 2021-2027. Dotacje są przyznawane w ramach działania „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” - wnioski są składane raz do roku, a ich rozpatrywaniem zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Opierając się na przeprowadzonym audycie technologicznym, w którym przeanalizowano funkcjonujące w firmie procesy – zarówno produkcyjne, usługowe, jak i biznesowe – możliwe do automatyzacji czy robotyzacji, przygotowuje się tzw. mapę drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Ta mapa stanowi kluczowy załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Zalecana ścieżka postępowania:

  1. ANALIZA I AUDYT: Realizacja audytu technologicznego koncentruje się na identyfikacji procesów możliwych do wdrożenia technologii automatyzacji lub robotyzacji. Rezultatem jest mapa drogowa, której opracowanie wiąże się z kosztem rzędu 20-30 tys. zł. Jest to inwestycja, którą początkowo pokrywa Wnioskodawca. W sytuacji, gdy projekt uzyska dofinansowanie, koszt ten jest subsydiowany (dofinansowanie wynosi 85%).
  2. PLANOWANIE ZAKUPÓW: Równocześnie z audytem, przedsiębiorstwo powinno dokładnie określić planowane wydatki i parametry zakupów w ramach dotacji, posiadając także gotowe oferty cenowe dla planowanych do zakupu maszyn lub oprogramowania.
  3. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE: Po sporządzeniu mapy drogowej następuje etap składania wniosku, który musi być z nią spójny, a sama mapa stanowi ważny załącznik do dokumentacji.
  4. OCENA I EKSPERCI: Kluczowym elementem w procesie oceny jest Panel Ekspertów, który analizuje wniosek. Istotne jest uwzględnienie, że koszty audytu są początkowo pokrywane ze środków własnych firmy – dopiero po uzyskaniu dofinansowania następuje ich częściowe pokrycie z dotacji.


Przedsiębiorcy pragnący skorzystać z możliwości dofinansowania do automatyzacji i robotyzacji powinno kierować się następującym planem działania:

  1. OCENA MOŻLIWOŚCI: Zalecana jest głęboka analiza możliwości wdrożenia rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji, skoncentrowana na takich aspektach jak produkcja, administracja oraz relacje z klientami i dostawcami.
  2. ZEWNĘTRZNE DORADZTWO: Zlecenie audytu technologicznego specjalistycznemu podmiotowi, który pomoże w identyfikacji kluczowych obszarów i przygotuje MAPĘ DROGOWĄ TRANSFORMACJI CYFROWEJ zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0.
  3. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU: Sporządzenie wniosku na bazie wyników audytu oraz mapy drogowej z myślą o składaniu do PARP.
  4. EKSPERTYZA I OCENA: Złożony wniosek podlega analizie przez Panel Ekspertów specjalizujących się w tematyce automatyzacji i robotyzacji. W procesie oceny istotne jest też zaangażowanie podmiotu odpowiedzialnego za audyt.
WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj