Ocena poprawności wdrożenia automatyzacji w firmie z perspektywy ekspertyzy technicznej wymaga zastosowania złożonego podejścia obejmującego analizę różnych aspektów technicznych i operacyjnych. Poniżej przedstawiam kroki oraz kluczowe punkty, które należy uwzględnić podczas takiej oceny:

 1. Analiza Dokumentacji Technicznej polega na sprawdzeniu czy wszystkie specyfikacje, instrukcje i dokumenty są kompletny i aktualny. Ponadto następuje porównanie dokumentacji z rzeczywistymi specyfikacjami systemów i urządzeń.

 2. Audyt Infrastruktury
  • Ocena jakości i poprawności instalacji sprzętu.
  • Sprawdzenie kompatybilności różnych elementów systemu.
  • Ocenienie stanu infrastruktury wspierającej, takiej jak zasilanie, chłodzenie i komunikacja sieciowa.

 3. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych, aby upewnić się, że każda funkcja systemu działa zgodnie z oczekiwaniami. Ocenienie wydajności systemu w porównaniu z wartościami deklarowanymi przez Dostawcę lub benchmarkami.

 4. Ocena zabezpieczeń fizycznych oraz cyberbezpieczeństwa systemu oraz sprawdzenie procedur awaryjnych i planów reakcji na incydenty.

 5. Sprawdzenie, czy nowe rozwiązania automatyzacyjne są poprawnie zintegrowane z istniejącymi systemami, bazami danych i innymi technologiami.

 6. Analiza systemów monitorowania i raportowania; czy dostarczają one dokładne i użyteczne informacje na temat wydajności i stanu systemu.

 7. Sprawdzenie, czy personel jest odpowiednio przeszkolony i czy posiada niezbędne umiejętności do obsługi nowych systemów.

 8. Zebranie opinii i uwag użytkowników końcowych dotyczących funkcjonalności, użyteczności i wydajności systemu.

 9. Sprawdzenie, czy przewidywane korzyści ekonomiczne czy procesowe z automatyzacji zostały osiągnięte.

 10. Analiza Trwałości i Skalowalności – ocena czy wdrożony system jest trwały i czy może być łatwo skalowany w miarę wzrostu lub zmian w organizacji.

 

WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj