Instytut Przemysłowy (działający jako Instytut Badań Technicznych i Transferu Innowacji Przemysłowych) powstał w 2014 roku.

W latach 2014-2020 skupiał się na prowadzeniu:

1. Usług w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R

  • W wyniku tej działalności doszło do komercjalizacji 6 wynalazków na kwotę przekraczającą 1,2 mln PLN

2. Zarządzania projektami B+R

  • W obszarze zarzadzania projektami B+R zrealizowano 12 projektów o wartości przekraczającej 20 mln PLN. Wszystkie projekty zakończyły się sukcesem – prace B+R zostały pomyślnie zrealizowane i wdrożone do oferty Klientów

3. Prowadzenie prac B+R

  • Prowadzone były prace B+R m.in. w obszarze:
  • Opracowania powłok dla budownictwa oraz przemysłu maszynowego w zakresie poprawy parametrów funkcjonalnych
  • Opracowywaniu nowych technologii w zakresie tworzyw sztucznych – aspekty materiałowe i funkcjonalne
  • Opracowanie projektów konstrukcyjnych

 

Od 2019 roku spółka działa pod marką „INSTYTUT PRZEMYSŁOWY”. W ramach obecnej oferty Instytut skupia się na:

  1. Doradztwie i audytach w zakresie robotyzacji i automatyzacji
  2. Audytach i analizie biznesowej w zakresie budowaniu modeli biznesowych opierających się na innowacjach, w tym na innowacjach ekologicznych związanych z GOZ
  3. Prowadzeniu prac B+R w oparciu o hamownię lotniczą
  4. Zarządzaniu i koordynacji prac B+R

 

 

Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj