PROGRAM I ZAKRES WARSZTATÓW


1. Wprowadzenie do ESG:

 • Definicja i główne założenia ESG.
 • Dlaczego ESG jest ważne dla współczesnych przedsiębiorstw?


2. Element "Environmental" – Środowiskowy:

 • Analiza wpływu działalności firmy na środowisko.
 • Kluczowe wskaźniki środowiskowe.
 • Zrównoważona produkcja i konsumpcja.
 • Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna.


3. Warsztat praktyczny:

 • Przeprowadzenie audytu środowiskowego w zakresie działalności uczestników.
 • Opracowanie planu działań dla identyfikowanych obszarów


4. Element "Social" – Społeczny:

 • Relacje z pracownikami: zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój, różnorodność.
 • Współpraca z lokalnymi społecznościami.
 • Odpowiedzialność produktu: jakość, bezpieczeństwo, etyka.
 • Odpowiedzialne łańcuchy dostaw.


5. Warsztat praktyczny:

 • Analiza i ocena praktyk społecznych w firmie uczestników.
 • Opracowanie strategii poprawy stosunków z pracownikami i społecznością lokalną.


6. Dyskusja i case study:

 • Analiza przypadków firm, które skutecznie wdrożyły standardy społeczne ESG.


7. Element "Governance" – Zarządzanie:

 • Struktura zarządzania i odpowiedzialność korporacyjna.
 • Etyka biznesu i zasady prowadzenia działalności.
 • Zarządzanie ryzykiem w kontekście ESG.


8. Warsztat praktyczny:

 • Przeprowadzenie audytu zarządzania w firmie uczestników pod kątem ESG.
 • Opracowanie planu wdrożenia odpowiednich praktyk zarządzania.


9. Monitorowanie i raportowanie:

 • Narzędzia i praktyki monitorowania postępów w zakresie ESG.
 • Tworzenie raportów ESG.
 • Komunikacja postępów z interesariuszami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj