Mapa drogowa transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0 składa się z części diagnostycznej i strategicznej. Poniżej szczegółowy jej zakres:

CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

1. Przebieg procesów w audytowanej firmie:

 1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
 2. Profil działalności i struktura organizacyjna
 3. Park maszynowy i zaplecze produkcyjne
 4. Zasoby ludzkie w firmie
 5. Przebieg procesu produkcyjnego/usługowego w firmie
 6. Przebieg procesów zarządczych i decyzyjnych w firmie oraz procesy komunikacyjne
 7. Przebieg procesu sprzedaży w firmie
 8. Przebieg procesów zarządzania gospodarką magazynową  


2. Pozycja konkurencyjna firmy wg założeń marketing mix:

 1. Oferta produktowa firmy
 2. Polityka cenowa firmy
 3. Przebieg procesu dystrybucji w firmie
 4. Procesy marketingu i promocji
 5. Analiza najważniejszych konkurentów i ich oferty produktowej w kontekście pozycji rynkowej audytowanej firmy  


3. Stosowane technologie w firmie:

 1. Analiza możliwych do zastosowania rozwiązań i technologii w zakresie automatyzacji i robotyzacji w obszarze produkcji
 2. Analiza możliwych do zastosowania rozwiązań i technologii w zakresie automatyzacji i robotyzacji w obszarze kontroli jakości
 3. Analiza możliwych do zastosowania rozwiązań i technologii w zakresie automatyzacji i robotyzacji w obszarze gospodarki magazynowej
 4. Analiza możliwych do zastosowania rozwiązań i technologii w zakresie automatyzacji i robotyzacji w obszarze transportu wewnętrznego
 5. Analiza możliwych do zastosowania rozwiązań i technologii w zakresie automatyzacji i robotyzacji w obszarze pakowania
 6. Analiza możliwych do zastosowania rozwiązań i technologii w zakresie automatyzacji i robotyzacji w obszarze administracyjno-zarządczym


4. Możliwe do wdrożenia w firmie rozwiązania i technologie pozwalające na zmniejszenie oddziaływania na środowisko oraz diagnoza obecnego stanu rzeczy w tym obszarze:

 1. Obecne odziaływanie firmy na środowisko w obszarze:
  - Emisji zanieczyszczeń
  - Energochłonności
  - Zużycie wody
  - Odpadowość
  - Hałas
 2. Analiza możliwych do zastosowania rozwiązań i technologii pozwalających na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
 3. Analiza możliwych do zastosowania rozwiązań i technologii pozwalających na zmniejszenie energochłonności
 4. Analiza możliwych do zastosowania rozwiązań i technologii pozwalających na zmniejszenie zużycia wody
 5. Analiza możliwych do zastosowania rozwiązań i technologii pozwalających na wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu,
 6. Analiza możliwych do zastosowania rozwiązań i technologii pozwalających na wykorzystania odnawialnych źródeł energii.


5. Możliwe do wdrożenia w firmie rozwiązania, technologie i narzędzia informatyczne oraz diagnoza obecnego stanu rzeczy w tym obszarze:

 1.  Obecnie wykorzystywana w firmie infrastruktura informatyczna, technologie i narzędzia informatyczne w obszarze produkcji i okołoprodukcyjnym
 2. Obecnie wykorzystywana w firmie infrastruktura informatyczna, technologie i narzędzia informatyczne w obszarze zarządzania i administrowania firmą
 3. Całościowa ocena i diagnoza w zakresie integracji wykorzystywanych narzędzi i rozwiązań informatycznych w zakresie sprawności zarządzania zasobami i procesami (z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa) oraz
 4. Analiza możliwych do zastosowania rozwiązań, technologii i narzędzi informatycznych w obszarze produkcji i okołoprodukcyjnym pod kątem możliwości ich wykorzystania do procesów automatyzacji i robotyzacji
 5. Analiza możliwych do zastosowania rozwiązań, technologii i narzędzi informatycznych w obszarze administracyjno-zarządczym pod kątem możliwości ich wykorzystania do procesów automatyzacji i robotyzacji  


6. Analiza dojrzałości cyfrowej oferty produktowej przedsiębiorstwa:

 1. Analiza dojrzałości cyfrowej oferty produktowej (https://pfrsa.pl/siecfirmprzyszloscipfr/test-dojrzalosci-cyfrowej/formularz-badania.html)
 2. Omówienie uzyskanych wyników


7. Cyfryzacja w modelu biznesowym firmy:

 1. Analiza modelu biznesowego firmy w kontekście cyfryzacji
 2. Analiza stosowanych rozwiązań cyfrowych w obszarze relacji z dostawcami
 3. Analiza stosowanych rozwiązań cyfrowych w obszarze relacji z dystrybutorami
 4. Analiza stosowanych rozwiązań cyfrowych w obszarze relacji z Klientami / odbiorcami końcowymi
 5. Analiza stosowanych rozwiązań cyfrowych w obszarze relacji z podwykonawcami
 6. Analiza stosowanych rozwiązań cyfrowych w obszarze relacji z kluczowymi kontrahentami
 7. Analiza możliwego wpływu cyfryzacji oraz robotyzacji i automatyzacji na relacje z ww. Partnerami


8. Analiza kompetencji cyfrowych kadr, struktury organizacyjnej oraz struktury zarządzania firmą:

 1. Analiza kompetencji cyfrowych kadr firmy oraz stopnia wykorzystywania tychże kompetencji
 2. Analiza adekwatności struktury organizacyjnej firmy do wdrożenia rozwiązań i narzędzi w zakresie cyfryzacji
 3. Analiza procesów zarządczych w kontekście wdrożenia rozwiązań i narzędzi w zakresie cyfryzacji i wpływ tejże cyfryzacji na procesy zarządcze
 4. Analiza i ocena kompetencji kadry, struktury organizacyjnej i zarządzania w kontekście możliwości sprawnego wdrożenia automatyzacji i robotyzacji procesów w firmie


9. Analiza kondycji finansowej firmy:

 1. Bilans firmy
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Analiza kondycji finansowej firmy – majątek firmy
 4. Analiza kondycji finansowej firmy – przychody i ich struktura
 5. Analiza kondycji finansowej firmy – generowane zyski i ich struktura
 6. Analiza kondycji finansowej firmy – kapitały i finansowanie zewnętrzne
 7. Analiza kondycji finansowej firmy – zobowiązania i należności
 8. Wskaźnikowa analiza i ocena kondycji finansowej firmy


10. Bariery wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie wdrażania rozwiązań w z zakresie Przemysłu 4.0 (zwłaszcza robotyzacji i automatyzacji):

 1. Bariery wewnętrzne
 2. Bariery zewnętrzne
 3. Analiza możliwości likwidacji czy minimalizacji barier


11. wnioski z części diagnostycznej – syntetyczna ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i potencjału do automatyzacji lub robotyzacji procesów w przedsiębiorstwie.

CZEŚĆ STRATEGICZNA

1. PLAN TRANSFORMACJI: Propozycja kompleksowego kierunku rozwoju w kontekście Przemysłu 4.0.

 • Wizje dotyczące wykorzystania technologii,
 • Wykorzystanie wartości niematerialnych,
 • Wymiana i zabezpieczenie danych,
 • Integracja z klientami i optymalizacja produkcji,
 • Połączenie zasobów ludzkich i technologicznych,
 • Zarządzanie jakością,
 • Współpraca w łańcuchu dostaw.


2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: Wskazanie zgodności z normami ekologicznymi i strategii wdrożenia automatyzacji.

3. REKOMENDACJE TECHNOLOGICZNE: Analiza dostępnych rozwiązań technologicznych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

4. SZEGÓŁOWE WSKAZÓWKI TECHNICZNE: Rekomendacje dotyczące inwestycji w zakresie automatyzacji i robotyzacji w kontekście konkretnych działań inwestycyjnych.

 

 

WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj