Jest to dogłębna analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście Gospodarki Obiegu Zamkniętego, która kieruje biznes ku bardziej zrównoważonemu i efektywnemu zarządzaniu zasobami, tak aby surowce, produkty i odpady stały się wartością ponownie wprowadzaną do obiegu, a przy tym minimalizując zapotrzebowanie na nowe surowce oraz obniżając emisję gazów cieplarnianych. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprowadza się do realizacji trzech głównych zasad GOZ, czyli redukcji, ponownego użycia i recyklingu.

AUDYT GOZ obejmuje m.in.:

  1. OCENA OBECNEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - identyfikacja obszarów, w których przedsiębiorstwo może zmniejszyć zużycie energii, wody i innych zasobów, przyczyniając się tym samym do efektywności energetycznej oraz redukcji kosztów.
  2. ANALIZA PROCESÓW PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI - aby zrozumieć, jak surowce są wykorzystywane i gdzie występują straty, a także identyfikować możliwości optymalizacji w zakresie cyfrowej transformacji i technologii przemysłu 4.0.
  3. ZALECENIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII - identyfikacja technologii zrównoważonego transportu, recyklingu, odzysku surowców, biotechnologii i innowacji z dziedziny przemysłu 4.0, które można wdrożyć.
  4. STRATEGIE IMPLEMENTACJI – opracowanie kompleksowego planu działań służącego wdrożeniu proponowanych rozwiązań, uwzględniając specyfikę danego przedsiębiorstwa.
  5. MONITOROWANIE I OCENA - śledzenie postępów w realizacji celów GOZ i dostosowywanie strategii w odpowiedzi na wyniki, wykorzystując przy tym zaawansowane technologie analityczne.


CZYM JEST MAPA ZIELONEJ TRANFORMACJI W KIERUNKU PRZEMYSŁU 4.0.

Przy opracowywaniu audytu Gospodarki Obiegu Zamkniętego istotne jest zrealizowanie Mapy Zielonej Transformacji, która jest systemowym podejściem do transformacji przedsiębiorstw w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości, łączącej zasady GOZ z innowacjami technologicznymi charakterystycznymi dla Przemysłu 4.0, takimi jak Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja czy zaawansowane technologie analityczne.

Mapa ta pokazuje drogę od obecnego stanu firmy do wizji zielonej przyszłości. Pomaga przedsiębiorcom rozumieć, jakie technologie i strategie są niezbędne, ale konieczne, aby stać się liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, jednocześnie osiągając korzyści finansowe i operacyjne.

Sporządzając audyt GOZ z Mapą Zielonej Transformacji, przedsiębiorstwa są w stanie skutecznie przejść od modelu "zużyj i wyrzuć" do modelu opartego na zrównoważonym i inteligentnym wykorzystaniu zasobów. W ten sposób, w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, GOZ łączy się z digitalizacją, stając się konkretnym planem działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

 

WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj