Doradztwo technologiczne w zakresie GOZ dotyczy:

  • Audyt procesów produkcyjnych pod kątem zużycia surowców, generowania odpadów, efektywności energetycznej i innych kluczowych wskaźników. Ocena, jak firma radzi sobie w kontekście zrównoważonego rozwoju i gdzie istnieją możliwości do wprowadzenia GOZ
  • Identyfikacja technologii, maszyn i praktyk, które mogą pomóc firmie przejść na bardziej zrównoważony model produkcji. Może to obejmować wprowadzenie nowych technologii recyklingu, innowacyjnych materiałów czy systemów do zbierania i przetwarzania odpadów, jak również aspekty inwestycyjne – nowi dostawcy maszyn czy technologii. Identyfikacja technologii jest stricte realizowana przez specjalistów branżowych z doświadczeniem. Identyfikacja może dotyczyć m.in.: wskazanie słabych punktów w obecnych technologiach, analiza ryzyka związanego z obecnie stosowanymi technologiami, identyfikacja potencjalnych zagrożeń środowiskowych.


W tej części jest również analiza w zakresie ocena zgodności obecnych technologii z obowiązującymi przepisami i normami środowiskowymi oraz wytyczane są rekomendacje dotyczące dostosowania procesów do przepisów i zmniejszenia ryzyka związanego z niewłaściwą utylizacją odpadów.

Szacunkowy koszt inwestycji w nowe technologie oraz prognoza zwrotu z inwestycji.


Aspekty bezpieczeństwa i zgodności z przepisami:

  • Opracowanie planu wdrożenia wraz ze szczegółową analizą przedwdrożeniową (harmonogram wdrożenia, szacunkowe koszty, korzyści) obejmującą analizę finansową zwrotu z inwestycji.

WYŚLIJ
Wymagane pola nie zostały wypełnione.
Wiadomość została wysłana!
Zamknij
Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych w celu usprawnienia działania serwisu.
Zaakceptuj Zaakceptuj